Waarom een waardebepalings-specialist?

Het inschakelen van een onafhankelijke waarderingsspecialist is vaak het begin van een succesvolle transactie of het begin van een oplossing van een conflict. Belangrijk is dat de waardeerder niet alleen onafhankelijk is maar ook vaktechnisch in staat is om te komen tot een realistische waardevaststelling. 

De opleiding tot waardeerder kan op de universiteit genoten worden indien men over voldoende vooropleiding beschikt. De internationale graad die behaald kan worden, is die van MBV ofwel Master in Business Valuation.

Tijdens deze opleiding wordt niet alleen geleerd om toekomstige kasstromen op een juiste manier te kunnen interpreteren maar wordt de nadruk gelegd op het op een juiste manier te kunnen vaststellen van de vermogenskostenvoet (de Keu). De studie duurt, met een vooropleiding op academisch niveau, nog 1,5 jaar en wordt afgesloten met het schrijven van een academische thesis en het verdedigen van een waarderingsrapport.

Het waarderingsrapport dient voldoende aandacht te besteden aan fiscale en economische aspecten en dient de waarderingstheorie op een goede manier te interpreteren. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht aan al deze aspecten besteed maar wordt ook aandacht besteed aan communicatie, ondernemingsrecht en meer aspecten om op een professionele manier te kunnen fungeren als business valuator.

Van registeraccountant tot Master in Business Valuation

Wim Lukaart heeft een lange carrière als registeraccountant achter de rug, is mediator en forensisch mediator en werkt regelmatig als deskundige voor de rechtspraak. In 2013 heeft hij zijn MBV-titel in Tilburg behaald. Hij heeft reeds vele waarderingsrapporten opgesteld zowel in de rol van partijdeskundige en rechtbankdeskundige als binnen de bedrijfsovername praktijk. Het is met name de combinatie die hem tot een veelgevraagde deskundige maakt. De combinatie met Tonny Veerman, die een bancaire achtergrond heeft met ook een uitgebreide ervaring op het gebied van bedrijfsovernames, garandeert een sterk duo dat ook op het gebied van bedrijfsovernames en financieringskwesties haar kennis ter beschikking stelt ten behoeve van haar cliënten.

Second opinion: Meten = Weten

Lukaart geeft ook regelmatig een second opinion op waarderingen van derden. Indien u zekerheid wilt omtrent een waardering door een derde adviseur is dit vaak een goede oplossing die problemen kan voorkomen. Samen met Tonny Veerman begeleidt hij het team van adviseurs dat betrokken is bij de koop of verkoop van ondernemingen binnen het MKB.

 

Als u meer wilt weten over onze specialismen en werkwijze, verzoeken wij u om de ‘bel-mij-terug-memo’ in te vullen.
Bellen kan ook: 0113 –853400. Vraag naar Tonny Veerman of Wim Lukaart