In 2017 en ook in de eerste maanden van 2018 hebben de specialisten van Veerman Lukaart weer verschillende waarderingsopdrachten uitgevoerd. Deze waarderingswerkzaamheden dienen uiteenlopende doeleinden en vormen vaak een integraal onderdeel in een koop- of verkooptraject.
De waardebepaling in een verkooptraject dient opgesteld te worden om een vraagprijs te formuleren, terwijl bij de aankoop van een onderneming deze waarde gebruikt wordt om een bod uit te brengen. In beide trajecten vormt de (berekende) waarde van de onderneming derhalve een belangrijke input voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper om uiteindelijk tot een transactie te komen.

Daarnaast worden door Veerman Lukaart waarderingen uitgevoerd van aandelen en/of ondernemingen in het kader van echtscheidingen, aandeelhoudersconflicten, erfeniskwesties etc. Dit gebeurt zowel in de rol van (bindend) adviseur voor beide partijen als in de rol van partij adviseur voor 1 van de partijen. Ook treedt Veerman Lukaart op als arbiter bij dit soort kwesties.


Opdrachten vanuit de Rechtbank

Ook worden waardebepalingen in opdracht van de rechtbank opgesteld. Wim Lukaart (registervaluator) stelt deze waardebepalingen in zijn rol van gerechtelijke deskundige op. De afgelopen periode zijn weer verschillende waarderingsverzoeken van de rechtelijke macht neergelegd bij en uitgevoerd door Veerman Lukaart. Als gerechtelijk deskundige dient de waardeerder tot een objectieve waardebepaling te komen en is deze gebonden aan specifieke regelgeving onder meer met betrekking tot hoor- en wederhoor procedures. Ten slotte zijn in 2017 waarderingswerkzaamheden uitgevoerd in het kader van een second opinion van door derde partijen opgestelde waardebepalingen. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verifiëren van de gehanteerde uitgangspunten en de toegepaste rekenwijzen. Dit kan leiden tot materiële aanpassingen en inzichten, die een grote invloed kunnen hebben op de uitkomsten.

Zit u zelf met een waarderingsvraagstuk en wilt u graag deskundig advies? Of heeft u aan- of verkoopplannen maar weet u deze niet te concretiseren? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Dit kan door te mailen naar info@veermanlukaart.nl of te bellen naar 0113 –853400. Wij staan u graag te woord!