Sinds 1990 voert Rinus van Lienden, veelal met hulp van zijn vrouw, akoestische onderzoeken uit voor vele bedrijven in de regio Zuidwest Nederland. U kunt hierbij denken aan industrie-, sloop- en bouwgeluid, wegverkeer- (en spoorweg)geluid, bouwakoestiek, ruimteakoestiek en trillingsonderzoeken. En dat voor diverse opdrachtgevers als gemeenten, overheidsinstanties, projectontwikkelaars, architecten, bouw- en horecabedrijven.Elk onderzoek vraagt om een eigen methode en om verschillende meetinstrumenten. Het zoeken naar een geschikte koper viel voor de heer Van Lienden dan ook niet mee aangezien het een erg specifieke branche betreft. Gezien de leeftijd van het eigenaarsechtpaar hebben zij al in 2013 Tonny Veerman ingeschakeld om hen te helpen bij de verkoop van het bedrijf.

Tonny heeft op zijn beurt, zijn netwerk flink moeten benutten om uiteindelijk in het najaar van 2016 uit te komen bij Pieter Kriekaart, een voormalig schipper, die het adviesburo heel graag wilde overnemen. Eind 2016 kwamen beide partijen tot overeenstemming en ging Pieter direct in de leer bij de “meester”, Rinus van Lienden. Na reeds een intensief opleidingstraject gevolgd te hebben, is het akoestische adviesburo per 1 februari 2017 van eigenaar gewisseld.

De samenwerking zal nog even voortduren maar in de loop van het jaar gaan de heer en mevrouw Van Lienden dan toch echt van hun welverdiende “pensioen” genieten. Uiteraard wensen wij Pieter Kriekaart een succesvolle toekomst toe in deze mooie akoestische markt.

Wilt u meer weten over het akoestische adviesbureau? Kijk dan snel op de site: https://www.liendenadvies.nl/