De koop- / verkoop van een bedrijf / aandelen

In situaties waarbij de onderneming, een bedrijfsonderdeel of aandelen verkocht moeten worden, is het van groot belang dat de economische waarde op een juiste manier wordt bepaald.

Immers, het te laag waarderen van een onderneming, leidt ertoe dat de eigenaren een relatief lage beloning ontvangen en de onderneming wellicht (te) snel verkocht wordt. Een te hoge waardering daarentegen leidt tot mogelijke onverkoopbaarheid en daarmee schade voor de verkoper.

De waarde van een onderneming is geen eenduidig begrip en dient berekend te worden ‘door de ogen van’ de beschouwer. Dit is veelal de koper of geïnteresseerde. We onderscheiden meerdere soorten kopers en benoemen de twee meest voorkomende:

1. De strategische koper

Deze heeft belang om de aandelen/onderneming te verwerven, veelal als aanvulling op diens product- en/of dienstaanbod. Hieruit ontstaat vaak integratiemeerwaarde. Dit worden de synergetische voordelen genoemd van een mogelijke overname. De synergie kan bestaan uit een lager kostenpeil voor beide bedrijven samen dan voor de twee ondernemingen afzonderlijk of uit hogere omzetmogelijkheden voor de combinatie dan van de ondernemingen afzonderlijk. Het bekende gezegde ‘1 + 1 = 3’ is hier op zijn plaats.

2. De financiële belegger als koper

Deze koopt de onderneming als belegging en wil graag rendement zien. Deze belegging zal geschieden na een zorgvuldige risicoafweging en is veelal voor een beperkte duur. Rendement is de hoofddoelstelling. Strategische voordelen zijn er niet.

Bij het waarderen is het van groot belang om te onderkennen welke soort koper in het geding is. De waarde, indien er sprake is van een strategische koper, is veelal hoger dan bij een financiële belegger als koper.

Als u meer wilt weten over onze specialismen en werkwijze, verzoeken wij u om de ‘bel-mij-terug-memo’ in te vullen.
Bellen kan ook: 0113 –853400. Vraag naar Tonny Veerman of Wim Lukaart