Veerman Lukaart:  1 + 1 = 3

Als specialisten binnen hun vakgebieden en als klantgerichte ondernemers zoeken Tonny Veerman en Wim Lukaart continu naar verbetering van hun dienstverlening en het bieden van toegevoegde waarde aan hun relaties.

Als voormalig bankdirecteur en financieel specialist is Tonny Veerman sinds 2010 actief als Overnamespecialist. Sinds die tijd rondde hij een groot aantal overnames af en zodoende staat hij inmiddels bekend als dé expert binnen het Zeeuwse waar het bedrijfsovernames betreft. Tonny werkt voor kopers en verkopers , maar uiteraard nooit voor beiden tegelijk.

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest als registeraccountant en als eigenaar en directeur van onder andere de grotere Nederlandse accountantskantoren heeft Wim Lukaart zich gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven. Het ‘waarderen’ is een vak apart. Een vak dat vraagt om specifieke kennis en om onafhankelijkheid. Als waarderingsspecialist biedt Lukaart beide kernkwaliteiten.

Samen verder gaan en meer bieden

Een onderneming die door de ondernemer of directie verkocht moet worden of een ondernemer die op zoek is naar een overnamekandidaat heeft vanuit zijn of haar belang gezien, meer nodig dan een accountant, een financier of adviseur alleen:
• Ten eerste is het waarderen van een organisatie een specialisme, gericht op de in de toekomst verwachte kasstromen in plaats van op geboekte resultaten en dat ten aanzien van mogelijkheden en risico’s.
• Ten tweede is het verkopen of kopen van een bedrijf een specialisme en een zeer intensief traject dat vraagt om focus en om kennis van de markt en de regio.
• Ten derde is het in het voordeel van een koper of verkoper wanneer deze de markt en de doelgroep met zoveel mogelijk kennis en kunde wordt benaderd.

Gezien vanuit deze standpunten is het inschakelen van Veerman Lukaart een simpele optelsom waarvan de meerwaarde zich manifesteert in de uitkomst: 1 + 1 = 3 

Veerman en Lukaart, complementair geheel

Wim Lukaart is complementair richting Tonny Veerman en andersom geldt hetzelfde.

Als u meer wilt weten over onze specialismen en werkwijze, verzoeken wij u om de ‘bel-mij-terug-memo’ in te vullen.
Bellen kan ook: 0113 –853400